S rozvojom výpočtovej techniky neustále rastie počet a veľkosť ukladaných dát a s tým aj potreba efektívneho triedenia ukladaných dokumentov.

S týmto vznikajú aj nároky na potrebu kontroly toku jednotlivých dokladov pred vstupom do ERP systému. V prípade potrieb má náš klient online prístup do systému pre správu a obeh dokumentov. V tomto systéme je možné doklady:

  • uchovávať

  • triediť

  • vyhľadávať

  • zakladať jednotlivé pravidlá pre spracovanie dokladov pred ich vstupom do ERP systému a mať záznamy v DMS naviazané na zadané doklady v ERP

Technológia OCR

Ak má spoločnosť veľký objem prijímaných dokladov a tieto doklady nie je možné do ERP importovať pomocou súborov (xml, txt apod), existuje možnosť spracovávať takéto doklady pomocou technológie OCR. Doklad je opticky prečítaný a uložený do DMS. Po následnom schválení je automaticky exportovaný do ERP SW, kde je zaúčtovaný.

Vďaka tomuto riešeniu má náš zákazník prístup k efektívnemu nástroju na správu dokumentov bez nutnosti investícií do nákupu moderných informačných technológií.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte a my sa Vám obratom ruky ozveme.

petr@intergest.cz