V prípade, že nemáte vlastný ERP systém je možné pomocou vzdialeného prístupu využívať ERP SW, ktorý je inštalovaný a spravovaný na serveroch spoločnosti InterGest.

Pre úspešné zavedenie ERP budú podniknuté nasledovné kroky:

  • Vytvorenie implementačnej skupiny, kde budú zástupcovia zákazníka aj InterGestu. Každý zástupca bude mať vopred stanovený rozsah zodpovednosti za zverenú časť implementácie.

  • Veľmi dôležitou súčasťou implementácie je prevedenie analýzy požiadaviek zákazníka na ERP a analýzy kľúčových aj vedľajších procesov spoločnosti. Súčasťou tejto analýzy môže byť aj optimalizácia vnútrofiremných smerníc.

  • Výsledky analýzy a analýza ako celok bude poskytnutá na pripomienkovanie všetkým členom implementačnej skupiny, prípadne ďalším kľúčovým užívateľom SW. Až po dokončení všetkých pripomienok a námetov bude prístupné k prvotnej implementácii.

  • Súčasťou prvotnej implementácie sú importy vstupných dát (zákazníci, odberatelia, otvorené položky, zoznam skladových položiek ….). Ďalej bude vykonané nastavenie SW podľa analýzy.

  • Na takto nastavenom SW prebehne prvé zoznámenie užívateľov s používaním SW.

  • Po vyhodnotení prípadných pripomienok od užívateľov z priebehu školenia a ich spracovanie bude spustená ostrá prevádzka. V jeho priebehu majú užívatelia prístupnú on-line podporu pre riešenie neštandardných stavov či pre vysvetlenie jednotlivých funkcií SW.

Samozrejmosťou implementácie je úprava tlačových formulárov na mieru a nastavenie výstupov pre vedenie spoločnosti a príslušnym pracovníkom vrátane oddelenia controllingu.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte a my sa Vám obratom ruky ozveme.

petr@intergest.cz