Naša spoločnosť technológiu optického rozpoznávania znakov využíva pre spracovanie veľkého objemu prijímaných dokladov v okamihu, kedy nie je možné prijímané doklady importovať pomocou súborov (xml, txt …) do ERP.

Celý postup spracovania dokladov má tieto časti:

  • zákazník alebo pracovník InterGestu pošle cez FTP doklad vo forme PDF, JPG, TIFF na vopred dané úložisko dát

  • doklad je pomocou OCR prečítaný a prevedený do digitálnej podoby

     

  • digitálna podoba je spoločne s pôvodným súborom uložená do DMS

     

  • v prípade potreby je nad novo uloženým dokladom založené nové workflow

  • po kladnom ukončení workflow je doklad exportovaný do ERP

V priebehu celého workflow má užívateľ neustále možnosť vidieť pôvodnú verziu prijatého dokladu. Rovnako je tomu tak aj po ukočení workflow a pre vykonanie exportu a importu dokladu do používaného ERP, kedy je stále zachovaná väzba medzi dokladom v DMS a dokladom v ERP. S pomocou tejto väzby má používateľ možnosť nechať si zobraziť doklad v priebehu zaúčtovania, realizácie platby či v priebehu kontrolných prác.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte a my sa Vám obratom ruky ozveme.

petr@intergest.cz