InterGest nie je dodávateľom účtovných služieb založených len na princípe posielania papierových podkladov a ich následného zaúčtovania. Sme si tiež vedomí toho, že samotné vedenie účtovnej agendy bez väzby na finančné riadenie a tvorbu reportov obsahujúcich kľúčové ukazovatele podniku je v dnešnej dobe úplne nedostatočné.

Aby bolo možné splniť stále rastúce požiadavky na automatizáciu firemných procesov a zlepšovanie nástrojov pre riadenie podniku, je potrebné neustále rozvíjať informačné technológie a znalosti ich užívateľov. Z týchto dôvodov sa sústredíme na rozvoj najmä týchto technológií a znalostí:

  • systém posielania a ukladanie elektronických dokladov medzi zákazníkom a InterGestem

  • používanie EAN kódov pri správe dokumentov a pri evidencii majetkovej agendy

  • workflow pre doklady, ktoré následne vstúpi do účtovnej agendy

  • poskytovanie nami používaného ERP ako SaaS vrátane implementácie a následnej podpory

  • znalosť práce s ERP systémami používaných našimi klientmi ako sú SAP R3, INFOR apod

  • systém reportingu prístupného pre užívateľa pomocou internetového prehliadača („tenký klient“)

Informácie k technoóogiám

Implementácia ERP

V prípade, že nemáte vlastný ERP systém je možné pomocou vzdialeného prístupu využívať ERP SW, ktorý je inštalovaný a spravovaný na serveroch spoločnosti InterGest.

BI on-line reporting

Čím viac rastú požiadavky klientov, tým viac podniky pociťujú potrebu zlepšovať nielen finančnú kontrolu kľúčových oblastí podnikov.

DMS

S rozvojom výpočtovej techniky neustále rastie počet a veľkosť ukladaných dát a s tým aj potreba efektívneho triedenia ukladaných dokumentov.

OCR

Naša spoločnosť technológiu optického rozpoznávania znakov využíva pre spracovanie veľkého objemu prijímaných dokladov.

Informácie k technoóogiám

Implementácia ERP

V prípade, že nemáte vlastný ERP systém je možné pomocou vzdialeného prístupu využívať ERP SW, ktorý je inštalovaný a spravovaný na serveroch spoločnosti InterGest.

BI on-line reporting

Čím viac rastú požiadavky klientov, tým viac podniky pociťujú potrebu zlepšovať nielen finančnú kontrolu kľúčových oblastí podnikov.

DMS

S rozvojom výpočtovej techniky neustále rastie počet a veľkosť ukladaných dát a s tým aj potreba efektívneho triedenia ukladaných dokumentov.

OCR

Naša spoločnosť technológiu optického rozpoznávania znakov využíva pre spracovanie veľkého objemu prijímaných dokladov.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte a my sa Vám obratom ruky ozveme.

petr@intergest.cz