Historie – aneb jak to vše začalo

Původní společnost InterGest Czechoslovakia založil v roce 1992 Petr Schmiedberger a byl rovněž od jejího počátku jejím jednatelem. Po rozdělení státu a vzniku České republiky v roce 1993 společnost změnila firmu na InterGest CZ s.r.o.

Petr Schmiedberger se původně věnoval vědecké a výzkumné práci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, poté pracoval na nejrůznějších mezinárodních projektech v oblasti high-tech a později též v zahraničním obchodě. Při spolupráci se zahraničními subjekty získal mnoho významných kontaktů. Na základě jeho dlouholetých – více jak 30-ti letých zkušeností s obchodem a díky jeho mnoha zahraničním stykům bylo s JUDr. Heinzem Anteristem, s nímž byl ve spojení již od roku 1988, dohodnuto založení InterGestu i v tehdejším Československu.

InterGest vo svete

InterGest CZ s.r.o. patrí do celosvetovo pôsobiacej skupiny firiem InterGest na báze franšízových zmlúv. V súčasnej dobe máme po celom svete už niekoľko desiatok pobočiek a kancelárií, ktoré sa nachádzajú vo všetkých svetadieloch.

Europe

 • AUSTRIA / Vienna

 • BELGIUM / Brussels
 • BULGARIA / Sofia
 • CZECH REPUBLIC / Prague

 • DENMARK / Copenhagen
 • GERMANY / Saarbrücken
 • FINLAND / Helsinki
 • FRANCE / Sarreguemines
 • GREECE / Athens
 • HOLLAND / Amsterdam
 • HUNGARY / Budapest
 • IRELAND / Dublin
 • ITALY / Milan
 • LUXEMBURG / Luxemburg
 • NORWAY / Oslo
 • POLAND / Warsaw
 • PORTUGAL / Lisbon
 • ROMANIA / Bucharest
 • RUSSIA / Moscow
 • SLOVAKIA / Bratislava
 • SPAIN / Barcelona & Madrid
 • SWEDEN / Stockholm
 • SWITZERLAND / Zug
 • TURKEY / Istanbul
 • UKRAINE / Kiev
 • UNITED KINGDOM / London

Africa

 • NAMIBIA / Windhoek
 • SOUTH AFRICA / Johannesburg

Asia

 • CHINA / Shanghai & Beijing & Kunshan
 • HONG KONG / Hong Kong
 • INDIA / Mumbai
 • JAPAN / Tokyo
 • MALAYSIA / Kuala Lumpur
 • SINGAPORE / Singapore
 • SOUTH KOREA / Seoul
 • THAILAND / Bangkok
 • VIETNAM / Hanoi

Australasia

 • AUSTRALIA / Sydney
 • NEW ZEALAND / Auckland

Middle East

 • ISRAEL / Tel Aviv
 • UNITED ARAB EMIRATES / Dubai

North and South America

 • BRAZIL / São Paulo
 • CANADA / Toronto
 • CHILE / Santiago de Chile
 • MEXICO / Mexico City
 • PARAGUAY / Asunción
 • USA / New York
 • VENEZUELA / Caracas

Vízia a realita

InterGest Worldwide neustále expanduje do ďalších teritórií. Každoročne sa zriaďuje niekoľko nových pobočiek nielen v Európskej Únii, ale aj vo vzdialených kútoch sveta, kde vďaka prepojeniu centrály s jednotlivými pobočkami získava nových a nových klientov. V budúcnosti predpokladáme, že celosvetová sieť InterGestu Worldwide zaistí svojim klientom vo všetkých krajinách vyhovujúci a optimalizovaný systém spracovania ekonomických dát, jednotný, unikátny a spoľahlivý nielen na území Európskej únie.

V súčasnej dobe je InterGest pripravený vám pomôcť pri všetkých aktivitách bez ohľadu na systém a druh vašich predajných aktivít a technológií. Predmetom našej činnosti je administratívna, správna a účtovná pomoc pri Vašich obchodných – exportných aj importných – záležitostiach v krajinách Vášho záujmu. Služby InterGestu zaručujú kvalitný outsourcing Vašich potrieb v odboroch mimo oblasť vašich aktivít, a to počnúc zriadením dcérskych spoločností, začatím ich činnosti v SR, a následne vybavovanie každodenných administratívnych úloh, pokiaľ k nim sme splnomocnení.

Všetci zamestnanci InterGestu CZ tvoria odborne zaškolený tím s potrebnými jazykovými znalosťami.

Certifikácia a poistenie

Pretože sme si vedomí, že v modernej dobe nie je možné účinne riadiť spoločnosť a dodávať kvalitné služby bez existencie efektívneho manažérstva kvality, započali sme v roku 2011 prípravy na certifikáciu podľa noriem ISO 9001. Celý proces certifikácie bol ukončený v roku 2012, kedy InterGest CZ s.r.o. uvedenú certifikáciu získal a to pre tieto odbory:

 • činnosť účtovných poradcov
 • daňové poradenstvo
 • implementácia SW
 • administratívne a ekonomické poradenstvo

Spoločnosť InterGest CZ s.r.o. je zapísaná v komore daňových poradcov ČR ako právnická osoba. Samozrejmosťou je aj prihlásenie k Etickému kódexu Komory daňových poradcov ČR a jeho dôslednému dodržiavaniu všetkými zamestnancami spoločnosti.