clanek.jpg

Vedenie miezd a personalistiky

Mzdová agenda prebieha mesačne na našom softwari a v našich kanceláriách. Na základe podkladov od klienta dodaných elektronicky alebo mailom sú mzdy príslušného mesiaca spracované a potom zaslané klientovi pre platbu a výplatné pásky. Súčasne sú príslušným inštitúciám odovzdané požadované dokumenty. Komunikácia o platoch a odovzdávanie výplatných pások podlieha prísnym predpisom o utajení dát. Všetok personál je viazaný klauzulou o mlčanlivosti. Súčasťou spracovania mzdovej agendy je vybavenie administratívy týkajúcej sa nástupu nových (príp. aj zahraničných) pracovníkov a ukončenie pracovného pomeru existujúcich. V prípade žiadosti klienta tiež zabezpečujeme výberové konania a poradenstvo v personálnej oblasti.

Ponúkame aj spracovanie mzdovej agendy pre zahraničných pracovníkov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi. Zaistíme ich prihlásenie k sociálnemu a zdravotnému poisteniu a na Úrade práce pri nástupe a ukončení ich pracovného pomeru, či už ide o občanov EÚ alebo iných krajín sveta.

Ďalšie nami poskytované podporné služby v mzdovej agende:

  • kontrola nastavenia mzdového systému
  • sledovanie zmien predpisov a Zákonníka práce
  • kontrola pracovno-právnych dokumentov a vnútropodnikových predpisov vo vzťahu k výpočtu miezd
Späť
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie