Naše společnost technologii optického rozpoznávání znaků využívá pro zpracování velkého objemu přijímaných dokladů v okamžiku, kdy není možné přijímané doklady importovat pomocí souborů (xml, txt …) do ERP.

Celý postup zpracování dokladu má následující části:

  • zákazník nebo pracovník InterGestu zašle přes FTP doklad ve formě PDF, JPG, TIFF na předem dané úložiště dat

  • doklad je pomocí OCR přečten a převeden do digitální podoby

  • digitální podoba je společně s původním souborem uložena do DMS

  • v případě potřeby je nad nově uloženým dokladem založeno nové workflow

  • po kladném ukončení workflow je doklad exportován do ERP

V průběhu celého workflow má uživatel neustále možnost vidět původní verzi přijatého dokladu. Stejně tomu tak je i po ukočení workflow a pro provedení exportu a importu dokladu do používaného ERP, kdy je stále zachována vazba mezi dokladem v DMS a dokladem v ERP. S pomocí této vazby má uživatel možnost si nechat zobrazit doklad v průběhu zaúčtování, provádění platby či v průběhu kontrolních prací.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naší společností nás kontaktujte a my se Vám obratem ruky ozveme.

petr@intergest.cz