Historie – aneb jak to vše začalo

Původní společnost InterGest Czechoslovakia založil v roce 1992 Petr Schmiedberger a byl rovněž od jejího počátku jejím jednatelem. Po rozdělení státu a vzniku České republiky v roce 1993 společnost změnila firmu na InterGest CZ s.r.o.

Petr Schmiedberger se původně věnoval vědecké a výzkumné práci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, poté pracoval na nejrůznějších mezinárodních projektech v oblasti high-tech a později též v zahraničním obchodě. Při spolupráci se zahraničními subjekty získal mnoho významných kontaktů. Na základě jeho dlouholetých – více jak 30-ti letých zkušeností s obchodem a díky jeho mnoha zahraničním stykům bylo s JUDr. Heinzem Anteristem, s nímž byl ve spojení již od roku 1988, dohodnuto založení InterGestu i v tehdejším Československu.

Naše cíle

Záměrem vaší společnosti je bezesporu nejen dobře prosperovat, ale také expandovat do dalších zemí, zejména států Evropské Unie. Jsme tu pro vás proto, abychom vám nabídli svou pomoc v kterékoli jiné zemi, kde byste mohli vést své sesterské společnosti stejným způsobem jako místní konkurence. Máme bohaté zkušenosti v zajišťování veškerých administrativních a účetních služeb pro zahraniční subjekty. Dokážeme tzv. „na míru“ přizpůsobit software, formu výkazů a reporting pro mateřskou firmu přesně dle přání a potřeb klienta. Díky podpoře InterGestu Worldwide S.A.S. a sítě jejích partnerů v celém světě s nimi můžeme konzultovat variabilitu služeb pro vás nejen v jednotlivých teritoriích, ale i rozdílnost potřeb klientů a vyhovět tak i při nejrůznějších specifických podmínkách obchodování.

Naším cílem je odvážně plnit specifická přání a představy klientů o naší pomoci. Chceme Vám vyhovět v co nejširší oblasti, bez ohledu na aktuální vývoj trhu, cenových relací, momentální ekonomickou situaci a rozdíly ve finanční sféře podnikání. Nedílnou a hlavní součástí našich služeb je však především vedení administrativy a účetních služeb dle zvyklostí v té které zemi a v odpovídajícím cizím jazyce.

InterGest ve světě

Europe

 • AUSTRIA / Vienna

 • BELGIUM / Brussels
 • BULGARIA / Sofia
 • CZECH REPUBLIC / Prague

 • DENMARK / Copenhagen
 • GERMANY / Saarbrücken
 • FINLAND / Helsinki
 • FRANCE / Sarreguemines
 • GREECE / Athens
 • HOLLAND / Amsterdam
 • HUNGARY / Budapest
 • IRELAND / Dublin
 • ITALY / Milan
 • LUXEMBURG / Luxemburg
 • NORWAY / Oslo
 • POLAND / Warsaw
 • PORTUGAL / Lisbon
 • ROMANIA / Bucharest
 • RUSSIA / Moscow
 • SLOVAKIA / Bratislava
 • SPAIN / Barcelona & Madrid
 • SWEDEN / Stockholm
 • SWITZERLAND / Zug
 • TURKEY / Istanbul
 • UKRAINE / Kiev
 • UNITED KINGDOM / London

Africa

 • NAMIBIA / Windhoek
 • SOUTH AFRICA / Johannesburg

Asia

 • CHINA / Shanghai & Beijing & Kunshan
 • HONG KONG / Hong Kong
 • INDIA / Mumbai
 • JAPAN / Tokyo
 • MALAYSIA / Kuala Lumpur
 • SINGAPORE / Singapore
 • SOUTH KOREA / Seoul
 • THAILAND / Bangkok
 • VIETNAM / Hanoi

Australasia

 • AUSTRALIA / Sydney
 • NEW ZEALAND / Auckland

Middle East

 • ISRAEL / Tel Aviv
 • UNITED ARAB EMIRATES / Dubai

North and South America

 • BRAZIL / São Paulo
 • CANADA / Toronto
 • CHILE / Santiago de Chile
 • MEXICO / Mexico City
 • PARAGUAY / Asunción
 • USA / New York
 • VENEZUELA / Caracas

Vize a realita

Koncepci našich služeb se snažíme neustále inovovat s cílem snížit potřebný čas ke zpracování veškeré obchodní agendy.

InterGest Wolrdwide poskytuje služby nejen v Evropské Unii, ale rovněž i ve vzdálených koutech světa, kde díky propojení centrály s jednotlivými pobočkami získává nové klienty. Cílem InterGest Worldwide je poskytování stejného standardu služeb svým klientům ve všech zemích. Samozřejmostí je práce nad jednotným ERP systémem klienta včetně přípravy reportingu dle potřeb klienta.

V současné době je InterGest připraven vám pomoci při všech aktivitách bez ohledu na systém a druh vašich prodejních činností a technologií. Předmětem naší činnosti je administrativní, správní, účetní, mzdová a daňová pomoc v zemích Vašeho zájmu. Služby InterGestu zaručují kvalitní outsourcing Vašich potřeb v oborech mimo oblast vašich aktivit, a to počínaje zřízením dceřiných společností, zahájením jejich činnosti v ČR, a následně vyřizování každodenních administrativních úkolů, pokud k nim jsme zplnomocněni.

Všichni zaměstnanci InterGestu CZ tvoří odborně zaškolený tým s potřebnými jazykovými znalostmi.

Certifikace a pojištění

Protože jsme si vědomi, že v moderní době není možné účinně řídit společnost a dodávat kvalitní služby bez existence účinného managementu bezpočnosti dat, započali jsme v roce 2016 přípravy na certifikaci dle norem ISO/IEC 27 001. Celý proces certifikace byl ukončen v roce 2017, kdy InterGest CZ s.r.o. uvedenou certifikaci získal, a to pro tyto obory:

 • činnost účetních poradců
 • daňové poradenství
 • implementace SW
 • administrativní a ekonomické poradenství

Společnost InterGest Cz s.r.o.je zapsána v komoře daňových poradců ČR jako právnická osoba. Samozřejmostí je i přihlášení k Etickému kodexu Komory daňových poradců ČR a jeho důslednému dodržování všemi zaměstnanci společnosti.