clanek.jpg

Nemusíte investovať vlastné prostriedky do ERP či iných moderných softvérových technológií

Implementácia ERP

Implementácia ERP

V prípade, že nemáte vlastný ERP systém je možné pomocou vzdialeného prístupu využívať ERP SW, ktorý je inštalovaný a spravovaný na serveroch spoločnosti InterGest. Pre úspešné zavedenie ERP budú podniknuté nasledovné kroky:

  • vytvorenie implementačnej skupiny, kde budú zástupcovia zákazníka aj InterGestu. Každý zástupca bude mať vopred stanovený rozsah zodpovednosti za zverenú časť implementácie
  • veľmi dôležitou súčasťou implementácie je prevedenie analýzy požiadaviek zákazníka na ERP a analýzy kľúčových aj vedľajších procesov spoločnosti. Súčasťou tejto analýzy môže byť aj optimalizácia vnútrofiremných smerníc
  • výsledky analýzy a analýza ako celok bude poskytnutá na pripomienkovanie všetkým členom implementačnej skupiny, prípadne ďalším kľúčovým užívateľom SW. Až po dokončení všetkých pripomienok a námetov bude prístupné k prvotnej implementácii
  • súčasťou prvotnej implementácie sú importy vstupných dát (zákazníci, odberatelia, otvorené položky, zoznam skladových položiek ....). Ďalej bude vykonané nastavenie SW podľa analýzy
  • na takto nastavenom SW prebehne prvé zoznámenie užívateľov s používaním SW
  • po vyhodnotení prípadných pripomienok od užívateľov z priebehu školenia a ich spracovanie bude spustená ostrá prevádzka. V jeho priebehu majú užívatelia prístupnú on-line podporu pre riešenie neštandardných stavov či pre vysvetlenie jednotlivých funkcií SW.

 

Samozrejmosťou implementácie je úprava tlačových formulárov na mieru a nastavenie výstupov pre vedenie spoločnosti a príslušnym pracovníkom vrátane oddelenia controllingu.

Späť
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie