Čím více rostou požadavky klientů, tím více podniky pociťují potřebu zlepšovat nejen finanční kontrolu klíčových oblastí podniků.

Většina vedoucích pracovníků si dnes již uvědomuje, že řídit společnost pouze na základě finančního plánu založeného na rozboru nákladů a výnosů z účetnictví již v dnešní době není dostatečné.

Postup zavedení controllingu je v každé společnosti jiný. Pro optimalizaci vnitropodnikových procesů je třeba nejdříve správně vyhodnotit klíčové ukazatele podniku (KPI), které mají být měřeny, to vše s důrazem na rčení „Co neměříme, to neřídíme“. Následně nastává fáze implementace nástrojů pro automatické zpracovávání reportů pro oddělení controllingu, které bude možno vyhodnocovat.

Pro naše zákazníky navrhujeme klíčové ukazatele, které mají být měřeny, nastavujeme pravidla controllingu, a to jak pro samostatné podniky, tak i pro nadnárodní korporace.

Nezaměřujeme se pouze na controlling nákladů a výnosů z účetnictví. Námi navržené klíčové ukazatele se týkají:

 • ziskovosti zakázek

 • ziskovosti prodejců

 • dosažené marže prodávaného zboží či služeb

 • oblasti řízení lidských zdrojů

 • jednotlivých procesů ve výrobě

Forma distribuce výsledných reportů je závislá na požadavku zákazníka a používaného ERP SW. Pro zákazníky, kteří využívají námi používaný ERP SW, máme možnost zřídit on-line přístup do business intelligence, kde má každý z uživatelů přístupné reporty zobrazující potřebná data pro efektivní řízení a rozhodování.

Mezi pravidelně zpracovávané reporty dále patří zejména:

 • rozvaha a výkaz zisků a ztráty dle lokálních standardů

 • rozvaha a výkaz zisků a ztráty dle standardů mateřské společnosti

 • konsolidační report

 • stav závazků a pohledávek dle formátu klienta

 • stav peněžních prostředků

 • statistické výkazy

 • intrastat

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naší společností nás kontaktujte a my se Vám obratem ruky ozveme.

petr@intergest.cz